Wat is oxycodon en wanneer wordt het gebruikt?

Het medicijn oxycodon wordt gebruikt als er sprake is van een hevige pijn. Dit kan pijn zijn die optreedt na een operatie, kanker of verwondingen. Ook als er sprake is van zenuwpijn kan het middel worden toegediend. Zenuwpijn treedt meestal op in de laatste levensfase. Oxycodon wordt dan ook gebruikt in de palliatieve zorg. Het middel kan op verschillende manieren toegediend worden. Als het noodzakelijk is dat het middel snel werkt kan er gebruik worden gemaakt van een injectie. Het middel is er ook in drankvorm, tabletten en capsules, deze werken allemaal binnen een uur.

Werking

Na inname van het middel werkt het zo’n 4 tot 6 uur. Er zijn speciale tabletten beschikbaar die met een zogenaamde verlengde afgifte werken. Als er van dergelijke tabletten gebruik wordt gemaakt werkt het middel langer, zo’n 12 uur. Het middel kan meerdere keren achterelkaar gebruikt worden, doe dit bij voorkeur via een schema. Zo kan oxycodon bijvoorbeeld om 4, 6, 8 of 12 uur ingenomen worden.

Bijwerkingen

Zodra je oxycodon gaat gebruiken kun je te maken krijgen met diverse bijwerkingen. Veel mensen krijgen last van obstipatie (verstopping). Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om vezelrijke voeding te eten en veel te drinken. In sommige gevallen wordt er een laxerend middel voorgeschreven door de arts. Als je ook last hebt van verstopping zonder dat de arts dit weet, neem dan contact op met de arts om de klachten te bespreken.
Ook kun je last krijgen van sufheid, darm- en maagklachten, duizeligheid, jeuk, hoofdpijn en een droge mond. Deze bijwerkingen komen soms voor.
In zeldzame gevallen is het mogelijk dat je pijn bij andere verwondingen niet opmerkt, rillingen krijgt, slaapproblemen krijgt of psychische klachten krijgt.
In zeer zeldzame gevallen ga je wazig zien, krijg je hartkloppingen, kun je moeilijker plassen of wordt je duizelig. Neem onmiddellijk contact op met je huisarts in zo’n geval.