Bijwerkingen oxycodon

Bij het gebruik van oxycodon zijn er verschillende bijwerkingen waar je eventueel last van kunt krijgen. Of je er met een bepaalde bijwerking te maken krijgt is op voorhand niet te zeggen. De bijwerkingen kunnen wel ingedeeld worden in groepen, de één komt namelijk vaker voor dan een ander.

Regelmatig

Een bijwerking die regelmatig voorkomt is verstopping. Dit wordt ook wel obstipatie genoemd. Om de klachten zoveel mogelijk te beperken kan het verstandig zijn om een laxerend middel in te nemen. Als je last hebt van verstopping na het gebruik van oxycodon is het verstandig je klachten met de huisarts te bespreken. Deze kan bepalen of het verstandig is een laxeermiddel voor te schrijven.

Soms

Er zijn een groot aantal bijwerkingen die soms voorkomen:

 • Droge mond
 • Hoofdpijn
 • Jeuk
 • Duizeligheid
 • Maag- en darmklachten
 • Sufheid

Zelden

In zeldzame gevallen treden één of meerdere van de volgende bijwerkingen op:

 • Slaapproblemen
 • Psychische klachten
 • Rillingen
 • Het niet doorhebben dat er pijn is vanuit andere verwondingen

Zeer zelden

In de laatste groep vinden we de bijwerkingen die in zeer zeldzame gevallen optreden:

 • Seksuele verstoringen
 • Droge huid
 • Moeilijker kunnen plassen
 • Hartkloppingen
 • Wazig zicht
 • Tintelingen
 • Smaakstoornissen
 • Benauwdheid
 • Slaap-apneu
 • Overgevoeligheid, neem in dat geval direct contact op met de arts. Overgevoeligheid uit zich door jeuk, huiduitslag, galbulten, flauwvallen of duizeligheid. Bij overgevoeligheid is het namelijk gevaarlijk om het gebruik van oxycodon door te zetten. Onmiddellijk stoppen met het gebruik is in dat geval de enige, beste reactie.

Heb je één van de net genoemde bijwerkingen en twijfel je wat te doen? Neem in zo’n geval contact op met je huisarts om de klachten te bespreken. In sommige gevallen is het verstandiger om te stoppen met de inname oxycodon omdat de bijwerkingen te heftig zijn. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn om één van de bijwerkingen te behandelen met een ander medicijn.